Marka Lilla Lou to połączenie zdolności manualnych z możliwościami jakie daje Internet. Tworzymy kreatywne zeszyty i szkicowniki przeznaczone dla dziewczynek  w wieku od 6 do 12 lat. Młode artystki dostają do ręki gotowe szkice oraz mnóstwo inspiracji, dzięki którym uczą się rysunku, uruchamiają wyobraźnię i rozwijają zdolność kreatywnego myślenia. Uzupełnieniem jest portal www.lillalou.pl, na którym dziewczynki mogą umieszczać swoje prace.

 

MAKE-UP-CASUAL-22X22-03

 

Zeszyty kreatywne Lilla Lou – pozwalają dziecku odkryć jego naturalny potencjał, stymulując do samodzielnego, twórczego działania oraz dają wskazówki i pomysły, a nie gotowe rozwiązania. W zeszytach kreatywnych skupiamy się na rozwoju takich cech jak motywacja, koncentracja uwagi i pobudzanie ciekawości, niezbędne do późniejszego samodzielnego poszukiwania wiedzy.  

Zachęcamy dziecko do podejmowania własnych decyzji, także artystycznych, pobudzamy oryginalność, pomysłowość i elastyczność myślenia

Szkicowniki Lilla Lou wykorzystują kreację i małą motorykę w procesie rozwoju dziecka. Poprzez zadania wymagające myślenia wyobrażeniowego i koncentracji uwagi pozwalają na pobudzanie wyobraźni i rozwój twórczego myślenia. Zadaniem szkicowników Lilla Lou jest rozwój zdolności twórczych, które wyzwalają w dziecku otwartość na świat, pobudzają  wyobraźnię oraz kreują własną odrębność i poczucie wartości.